Ga naar de inhoud

Ook zorgverzekeraars ervaren dit tijdens praktijkbezoeken bij fraudeonderzoeken. Denk hierbij aan:

 • dossiers die niet veilig zijn afgesloten
 • papieren dossiers
 • onvolledige behandelverslagen
 • niet herleidbare afspraken

In dit webinar kijken we samen met VGZ en jou naar waar het in de praktijk nog niet goed gaat en hoe dit te verbeteren. Ook hebben we het over de consequenties wanneer de dossiervoering, in de praktijk, niet op orde is.

De volgende punten worden in het webinar besproken:

 • Agendabeheer en dossiervoering?
  Welke minimale eisen gelden er (bedrijfsvoering, veilig documenteren, minimale bewaarplicht, inhoud van de dossiers)
 • Behandelingen ten laste van de aanvullende verzekering van VGZ
  Wat zijn de eisen aan de uitvoerende zorgverlener?
 • Facturatie/declaratie van zorg
  Op welke manier te declareren bij VGZ en met welke minimale informatie?
 • Controle door Zorgverzekeraar
  Wat kun je verwachten?

Daarnaast wordt momenteel het addendum van de richtlijn dossiervoering herzien op wet- en regelgeving onderdelen. Uiteraard praten we je dan ook gelijk bij over deze update!

Notabene: dit webinar houden we alleen voor NVH-leden, tegen de kostprijs van € 10,00.