Ga naar de inhoud

De regiobijeenkomsten zijn de bijeenkomsten waar:

  • we bij de leden input ophalen,
  • we samen de strategische stappen van de vereniging bespreken,
  • we jou helemaal up-to-date krijgen.

Waar zijn we met elkaar nou helemaal mee bezig!?

Laat dit dan ook precies het thema van de regiobijeenkomsten zijn dit jaar: ‘Waar zijn we met elkaar nou helemaal mee bezig!?’ Vanuit de vereniging werken we aan veel onderdelen waarvan leden soms geen idee hebben dat eraan gewerkt wordt. We gaan jou tijdens de regiobijeenkomst meenemen in de Visie 2026 die eerder is opgesteld en de strategische lijnen die daarop lopen:

  • Wet BIG
  • Vergoedingen
  • Kwaliteit
  • Onderwijs

Ook nemen we je mee in de ontwikkelingen vanuit het Integrale Zorgakkoord (IZA) en de Visie Eerstelijnszorg:

  • Wat dit betekent voor de organisatie van huidtherapeuten in de regio? En wat vinden we van onze ethiek?
  • Hoe presenteren wij ons als huidtherapeuten en handelen we dan wel correct zoals bijvoorbeeld volgens de WKKGZ?
  • We vinden best wat van collega’s die zich niet aan de regels houden, zoals met fraude, slechte dossiervoering, foutief behandelen en slechte apparatuur. Maar hoe kunnen we daar samen wat aan doen?

Aanmelden en meer informatie

Om het meedoen nog makkelijker te maken bezoeken we dit jaar niet vier maar zes regio’s. Op deze pagina meld je je aan voor de regiobijeenkomst Noord.

Klik hier om alles te lezen over de regiobijeenkomsten of om je aan te melden voor een andere regio.