Ga naar de inhoud

Door de enorme toename van huidkanker en de voorstadia hiervan is de druk op de zorg groot. Primaire preventie (voorkomen) en secundaire preventie (vroegtijdig ontdekken) is een taak van alle zorgverleners. Onderlinge kennisdeling en samenwerking is hiervoor noodzakelijk.

Annemie gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Toekomstbestendige huidkankerzorg en het Nationaal actieplan huidkanker
 • De prevalentie van huidkanker en het risico op huidkanker
 • De voorstadia van huidkanker
 • Basaalcelcarcinoom
 • Plaveiselcelcarcinoom
 • Melanoom
 • Behandeling en preventie
 • Verwijzen en communiceren met de huisarts

Aan het eind van dit Webinar:

 • Kun je risico’s voor huidkanker bij een patiënt signaleren.
 • Heb je de benodigde kennis en vaardigheden om verdachte huidafwijkingen te signaleren en vast te leggen.
 • Weet je hoe je op een professionele wijze over verdachte huidafwijkingen communiceert met de patiënt.
 • Ken je communicatiesystemen waarmee je veilig en vertrouwelijk over patiënten kunt communiceren.
 • Heb je meer kennis over (verdachte) huidafwijkingen waardoor je gerichter kunt adviseren naar de patiënt en kunt verwijzen naar de huisarts.
 • Heb je handvatten helder te kunnen communiceren naar de huisarts.