Ga naar de inhoud

Tijdens het webinar krijgen alle betrokken paramedische zorgverleners de aandacht die ze verdienen. De inhoud van de paramedische richtlijn wordt uitvoerig besproken, met een nadruk op de praktische toepassing in de dagelijkse praktijk.

De sessie wordt geleid door een tafelvoorzitter die verschillende zorgprofessionals op een interactieve manier interviewt. Aan de hand van twee casussen worden de aanknopingspunten per paramedische discipline besproken.

Programma-onderdelen

  • Diepgaande bespreking van de paramedische richtlijn kwetsbare ouderen (2024)
  • Context en actuele ontwikkelingen in de zorg voor kwetsbare ouderen
  • Methoden om kwetsbaarheid in kaart te brengen, en communicatie en organisatie van zorg te verbeteren
  • Specifieke aanbevelingen per discipline

Na dit webinar weet je

  • Wat ondersteunend is aan het signaleren van kwetsbaarheid en de klinische besluitvorming en hoe deze toe te passen in behandelplannen, zorg, behandeling en interdisciplinaire samenwerking om kwetsbaarheid bij ouderen te verminderen.
  • Wat ondersteunend is om de samenwerking tussen jou en andere zorgprofessionals te optimaliseren
  • Wat belangrijk is in de signalering en vermindering van kwetsbaarheid van ouderen en de gezondheidsuitkomsten bij deze groep ouderen te verbeteren.
  • Bij welke problematiek de rol, expertise en competenties van andere paramedische zorgprofessionals in de behandeling van kwetsbare ouderen van meer waarde kan zijn
  • Hoe de aanbevelingen uit de richtlijn (gericht op het in kaart brengen van beschermende en risicofactoren voor kwetsbaarheid, persoonsgerichte interventies, balanstraining, functioneel trainen en zelfmanagement van gezond beweeggedrag) praktisch toe te passen in de praktijk.

Mis deze kans niet om je kennis te vergroten en praktische handvatten te krijgen voor de zorg aan kwetsbare ouderen!

Dit webinar wordt georganiseerd door het KNGF, in samenwerking met VvOCM, Ergotherapie Nederland, NVD, NVH en NVLF.

Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen

De Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen is van groot belang. Het aantal thuiswonende ouderen dat intensieve zorg nodig heeft, zal de komende 25 jaar bijna verdubbelen. Met als gevolg meer ziekenhuisopnames en een grotere druk op de zorg en mantelzorgers.

Lees meer