Ga naar de inhoud

Deze On Demand is opnieuw beschikbaar gesteld n.a.v. de herziening van de richtlijn lymfoedeem van de NDVD. Het is belangrijk op de hoogte te zijn van de inhoud van deze richtlijn en deze ook te volgen. Deze On Demand helpt je daarbij. Belangrijke onderdelen zijn:

 • Het meten van de invloed die het oedeem heeft op het leven van de patiënt.
 • De effecten en doelmatigheid van je behandeling te meten om zo de doelen voor de toekomst te stellen/aan te passen.
 • Te werken met een initiële- en een onderhoudsfase.
 • Een eenduidige werkwijze voor huidtherapeuten die helpt bij toekomstig onderzoek.

Onderwerpen

Na het kijken van deze On Demand heb je een duidelijk beeld op hoe je de behandeling van een patiënt met oedeem kunt evalueren op gebied van stoornis in functie en anatomische eigenschap, beperkingen in activiteiten en participatieproblemen en omgevings- en persoonlijke factoren.

De volgende voorbeelden komen aan bod:

 • Overkoepelende vragenlijst
 • Lymf-ICF-BL en Lymf-ICF-OL
 • Lastmeter
 • Omtrek metingen
 • Fibrometer
 • Pijnvragenlijsten: VAS, McGill, DN4 en CSI
 • Activiteitenniveau: Stappenteller, 6-minuten wandeltest, steep ramp-test

Nota Bene: deze On Demand is een herhaling van een sessie tijdens de Expertmeeting Oedeem die is gegeven op 12 oktober 2021. Prof. dr. Nele Devoogdt heeft de video beoordeeld op actualiteit. De video is nog steeds relevant en wordt opnieuw beschikbaar gesteld n.a.v. de herziening van de richtlijn lymfoedeem van de NDVD (verwachte oplevering jan 2024).

Na het volgen van deze On Demand

 • Weet je op welke manier je oedeempatiënten in de praktijk moet evalueren.
 • Weet je hoe je het oedeem-volume in de hand of voet met een meetlint kunt meten (in plaats van de waterverplaatsmethode).
 • Krijg je online toegang tot verschillende tools om in de praktijk meteen te kunnen gebruiken.
 • Krijg je handvatten om patiënten met oedeem te evalueren in de praktijk.