Ga naar de inhoud

Bij wonden denk je snel aan een ulcus of ander soortige wonden. Maar elke huidtherapeut komt in het werk wonden tegen én maakt zélf wonden. Alle behandelingen waarbij je de huid beschadigt kunnen ongewenste bijeffecten hebben. Peelingen, microneedling, lasertherapie en dermatografie kunnen bijvoorbeeld schade veroorzaken aan de huid en soms pakt dat verkeerd uit. Wanneer je een ongewenste reactie verkeerd aanpakt, kan dat blijvende storende gevolgen hebben.

Problemen ontstaan vaak door onwetendheid. Dit kan veel narigheid opleveren en niet alleen huidschade. Denk ook aan ontevreden patiënten en mogelijke juridische consequenties. Met de juiste kennis kun je veel voorkomen en ongewenste bijwerkingen adequaat oplossen. Ben jij klaar voor een adequate aanpak van ongewenste problemen?

Aan het eind van deze On Demand kun je:

  • De juiste keuzes maken bij kwetsbare personen tijdens het opstellen van een behandelplan.
  • Preventieve maatregelen nemen om infecties en ontstekingen te voorkomen.
  • De juiste maatregelen nemen bij wonden en problemen.

Leerdoelen

  • Je kent de verschillende wondzorg profielen.
  • Je kent de triggerfactoren en/of complicerende factoren bij het ontstaan van diverse soorten wonden.
  • Je kent de factoren die van invloed zijn op de wondgenezing.
  • Je kent de specifieke zorgbehoeften en weet welke wondzorgmiddelen ingezet kunnen worden bij verschillende wonden.
  • Je hebt meer kennis op het gebied van preventie, de risico’s, de analyse en de behandeling van kleine wonden die gemaakt worden bij huidtherapeutische behandelingen.
  • Je weet hoe een praktijk-specifiek wondzorgprotocol eruitziet en wat er minimaal aanwezig moet zijn in de praktijk.

Nota Bene: deze On Demand is een herhaling van het Webinar dat is gegeven op 7 februari 2023.