Ga naar de inhoud

Filter

Filters

Type

Datum publicatie

Van
Tot en met

Toegang

Tarieven en vergoeding

Wanneer je als huidtherapeut zorg verleent hoort daar een passend tarief bij. Aan welke regels heb je je te houden met betrekking tot declaraties? Wat moet je regelen in de praktijk? Waar moet je rekening mee houden wanneer je bijvoorbeeld contractvrij gaat...

Kenniscentrum 20 november 2023 Leden

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg...

Kenniscentrum 15 november 2023 Leden

Recht op inzage en afschrift (elektronisch) patiëntendossier

Een patiënt heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) recht op inzage of een kopie van het patiëntendossier.

Kenniscentrum 15 november 2023 Leden

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode helpt professionals bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.

Kenniscentrum 15 november 2023 Leden

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen.

Kenniscentrum 15 november 2023 Leden

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG, een Europese regelgeving, heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen.

Kenniscentrum 14 november 2023 Leden