Ga naar de inhoud

Ben jij die nieuwsgierige, initiatiefrijke persoon die verschil wil maken voor de toekomst van de huidtherapeut én daarvoor een belangrijke rol wil vervullen binnen ons bestuur?

De NVH is dé beroepsvereniging van en voor huidtherapeuten in Nederland met ruim 1.700 leden. De NVH bevordert de positie van de huidtherapeut als een zelfstandige professional in de (huid)zorg, zowel op het vlak van patiëntenzorg als van praktijkvoering. De NVH doet dit o.a. door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor huidtherapeutische zorg, door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de huidtherapie en door belangenbehartiging.

Organisatie en toezicht

Het bestuur van de NVH is een strategisch en toezichthoudend bestuur. Het bureau bereidt het beleid voor en het bestuur stelt het strategische beleid vervolgens met de ledenraad vast. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat de uitvoering van het beleid goed gedaan wordt en adviseert daarover. De werkwijze van het bestuur is vastgelegd in het Bestuurs- en directiereglement. Het bestuur bestaat uit vijf bestuurders. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging.

Gewenste samenstelling bestuur

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen, en van de directeur, kunnen functioneren als goede bestuursleden, toezichthouders en adviseurs. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en werkplek.

Profiel van het nieuwe bestuurslid - penningmeester

Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis:

 • Is in staat bestuurlijke kaders te scheppen en strategische uitgangspunten te beoordelen;
 • Is in staat de visie van de NVH uit te dragen;
 • Heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Is in staat om het verenigingsbelang voor het eigen belang te kunnen stellen;
 • Heeft het vermogen om besluitvorming en advisering in teamverband uit te oefenen;
 • Is integer en heeft een verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Heeft bij voorkeur ervaring met het als eindverantwoordelijke beheren van een financiële administratie.
 • Heeft door opleiding en/of ervaring inzicht in financiële en budgettaire processen alsmede in de doelmatigheid van bestedingen.

Ben je (nog) niet in bezit van al deze kwaliteiten en kennis, maar heb je wel de ambitie om deze te ontwikkelen en/of te verkrijgen? Ook dan nodigen wij jou uit om te solliciteren.

Procedure

De benoeming van bestuurders geschiedt, op voordracht van een selectiecommissie, door de ledenraad. De selectiecommissie toetst de geschiktheid van de kandidaten aan de hand van de profielschets. Eventueel kan in dit kader een gesprek plaatsvinden met kandidaten. Op basis van deze toetsing doet de selectiecommissie een adviserend voordracht aan de ledenraad.

Tijdsbeslag

Een functie in het bestuur kost gemiddeld 4 uur per week. Deze tijd is o.a. nodig voor het bijwonen van bestuursvergaderingen die in de strategische cyclus is opgenomen (gemiddeld 8 keer per jaar waarvan 4 digitaal en 4 fysiek op kantoor in Utrecht), leeswerk en contacten per e-mail, teams en telefoon. Hiernaast wonen bestuursleden vergaderingen van de ledenraad bij die jaarlijks drie maal bijeenkomt en sluit de penningmeester aan bij enkele aanvullende (digitale) afspraken, met onder andere kascommissie en accountant.

Vergoeding

 • Bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding;
 • Bestuursleden ontvangen reiskostenvergoeding;
 • Bestuursleden ontvangen per vergadering 2 punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici;
 • Bestuursleden nemen kosteloos deel aan het NVH-congres;
 • Bestuursleden kunnen deelnemen aan een cursus of workshop ter verbetering van bestuurlijke en andere relevante vaardigheden.

Solliciteren

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je solliciteren? Je kan je kandidaat stellen tot 22 juli 2024. Sollicitaties (motivatie en cv) graag per e-mail aan info@huidtherapie.nl t.a.v. selectiecommissie vacature bestuur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique van Bekkum, directeur NVH via het NVH-secretariaat 035-5427552.