Ga naar de inhoud

Voor het eerst naar de huidtherapeut

Als je voor het eerst bij een huidtherapeut in de praktijk komt, dan bespreek je wat er precies speelt en doet de huidtherapeut onderzoek. Met jouw informatie en die uit het onderzoek, legt de huidtherapeut meer uit over de huid(aandoening) en of behandeling mogelijk is. Dit verschilt namelijk per huidaandoening en per persoon. De huidtherapeut geeft ook advies en begeleiding over wat je zelf kunt doen én welke hulpmiddelen je daarbij kunt gebruiken.

Huidtherapie bij ouderen

Met ouder worden verandert de huid. De huid wordt slapper, droger en is minder stevig. Daardoor kan de huid makkelijker beschadigen en kunnen wondjes ontstaan. Wanneer deze wondjes niet goed genezen of behandeld worden, kunnen ze groter worden en kunnen problemen ontstaan. Daarom is het belangrijk om bij wondjes en andere problemen met de huid tijdig in actie te komen. Lees hier mee over huidtherapie bij ouderen.

Behandelplan

Is behandeling mogelijk, dan maakt de huidtherapeut een behandelplan afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Zoals je hobby’s, je werk maar ook andere lichamelijke klachten die mogelijk spelen. Dit plan bespreek je samen, zodat je een goede keuze kunt maken voor een behandeltraject.

Tijdens de behandeling kijken jullie hoe het gaat en of je tevreden bent. Je kunt altijd laten weten hoe je vindt dat de behandeling gaat en hoe je denkt over het resultaat. Dit bespreek je met de huidtherapeut en als het nodig is passen jullie jouw behandelplan daarop aan.

Aan het einde van het behandeltraject evalueren jullie de behandelresultaten.

Huidtherapeutisch Methodisch Handelen

Een huidtherapeut werkt volgens een gestructureerde methode; het huidtherapeutisch methodisch handelen. Dit houdt in dat de huidtherapeut bepaalde verplichte stappen doorloopt voor en tijdens het behandeltraject. Deze stappen zijn:

  • Een screening (aanvullende vragen) als je zonder verwijzing komt.
  • De aard van de aandoening en het effect hiervan op het dagelijks leven in kaart brengen.
  • Het lichamelijk onderzoek en behandelgebied onderzoeken.
  • Vragen stellen over jouw medische voorgeschiedenis.
  • Metingen verrichten en zonodig foto’s maken.
  • Tot voorstel van een behandelplan komen.

Toestemming geven voor de behandeling

Wanneer je besluit met de behandeling te willen starten, verleen je door middel van een behandelovereenkomst toestemming aan de huidtherapeut. Doorgaans wordt deze toestemming schriftelijk bevestigd en ondertekend. Hiermee laat je weten bekend te zijn met het behandelplan, de risico’s en gevolgen en de adviezen over de behandeling en nazorg. Het is belangrijk om dit document goed door te lezen. Door het ondertekenen hiervan verklaar je dat je de gegeven informatie en adviezen goed hebt begrepen en instemt met de behandeling. Stel gerust vragen aan jouw huidtherapeut als er nog onduidelijkheden zijn.

Kwaliteitsonderzoek

Huidtherapeuten voeren patiëntervaringsonderzoek uit. De huidtherapeut kan vragen of je hieraan mee wil werken. Je ontvangt dan een ‘PREM vragenlijst’. Deze anonieme informatie geeft verbeterinzichten aan jouw huidtherapeut. Soms is het kwaliteitsonderzoek een verplicht onderdeel  van het contract tussen de huidtherapeut en de zorgverzekering. Het wordt dan zeer op prijs gesteld door de huidtherapeut als je hieraan meewerkt.