Ga naar de inhoud

De vergoeding verschilt per verzekeraar. Jouw zorgverzekeraar kan je vertellen of de behandeling, binnen het door jou gekozen zorgverzekeringspakket, wordt vergoed of niet. Wanneer je een naturapolis hebt afgesloten worden de behandelingen alleen volledig vergoed bij gecontracteerde huidtherapeuten. De zorgverzekeraar heeft dan afspraken gemaakt met de huidtherapeut. Als je kiest voor een niet-gecontracteerde huidtherapeut komt (een deel van) de behandeling voor eigen rekening. Bij een restitutiepolis ligt dit anders, je kunt dan naar een huidtherapeut naar keuze.

Tarieven

Voor de huidtherapeut gelden vrije tarieven, behalve voor oedeem- en littekentherapie binnen de contractering. Tarieven kun je opvragen bij jouw huidtherapeut. Voor aanvang van een behandeling zal deze je altijd informeren over de kosten voor de behandeling(en).

Oedeemtherapie, basisverzekering en de ‘chronische lijst’

Sommige aandoeningen komen voor op een door de overheid samengestelde lijst. Dit zijn aandoeningen met een chronische indicatie. Lymfoedeem en littekenzorg zijn hier voorbeelden van. Vanaf de 21e behandeling worden de kosten vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering of komen, wanneer er geen aanvullende verzekering is afgesloten, voor eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling kan er, vanaf elk volgend jaar, aanspraak gemaakt worden op het wettelijk eigen risico omdat het dan zorg uit de basisverzekering betreft. Wanneer er een behandeling voor een nieuwe indicatie wordt gestart geldt deze procedure opnieuw.

Bij niet-chronische indicaties, wordt er niet vergoed uit de basisverzekering. Er kan dan aanspraak gemaakt worden op de aanvullende verzekering. Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt afgesloten komen de behandelingen voor eigen rekening.

Het eigen risico

Het verplichte eigen risico is door de overheid vastgesteld. Je betaalt dit eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruik maakt van zorg uit het basispakket. Je betaalt eerst zelf dit bedrag voordat de zorgverzekeraar de kosten voor de zorg betaalt. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Voor zorg uit de aanvullende verzekering geldt het eigen risico niet.

Je kunt ervoor kiezen het eigen risico te verhogen. Je moet dan een hoger bedrag zelf betalen voordat de zorgverzekering de kosten betaalt. Vaak wordt de maandelijkse zorgpremie dan wel lager.