Ga naar de inhoud

Als je zonder verwijsbrief komt, begint het eerste consult met een screening. Tijdens de screening stelt de huidtherapeut vragen over jouw algehele gezondheid en het huidprobleem waarmee je komt. Het kan zijn dat je toch eerst door de huisarts moet worden gezien of dat er aanvullende informatie moet worden opgevraagd voordat de huidtherapeut de behandeling kan starten. Als je door de huisarts of medisch specialist bent doorverwezen, is deze screening niet nodig.

Mijn zorgverzekeraar vraagt toch om een verwijsbrief

Ondanks dat het wettelijk bepaald is dat je zonder verwijzing naar de huidtherapeut kunt, kan het zijn dat jouw zorgverzekeraar een verwijzing van de arts of specialist vraagt. Volgens de aanspraak zorgverzekeringen (basiszorg) zal de zorgverzekeraar moeten kunnen aantonen dat je voor een juiste medische indicatiestelling onder behandeling bent genomen. De zorgverzekeraar vraagt in die gevallen vaak om een verwijzing van huisarts of medisch specialist. Op de verwijzing moet dan de medische diagnose vermeld staan. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden om na te gaan welke eisen jouw zorgverzekeraar stelt om tot vergoeding over te gaan.