Ga naar de inhoud

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. Je kan bijvoorbeeld onvoldoende geïnformeerd zijn of de behandeling is niet verlopen zoals verwacht of afgesproken.

Hoe meld ik een klacht?

Voor elke klacht geldt dezelfde procedure:

Een gesprek met jouw huidtherapeut
De eerste stap is dat je een gesprek aangaat met jouw huidtherapeut. Het is goed mogelijk dat hij of zij niet weet dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Klachtenprocedure starten
Mocht het gesprek geen oplossing bieden, of als er een goede reden is om geen gesprek te willen houden, dan kun je de klachtenprocedure starten. Een klacht over een huidtherapeut meld je bij het Klachtenloket Paramedici. Alle huidtherapeuten die lid zijn van de NVH, zijn hierbij aangesloten. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vul je een formulier in. Heb je aanvullende vragen of komt je er zelf niet uit, dan kun je contact opnemen via info@klachtenloketparamedici.nl of 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur).

Na het starten van de klachtenprocedure bekijkt een onafhankelijke klachtenfunctionaris jouw klacht. Deze kan, indien nodig, om toelichting vragen. De klachtenfunctionaris helpt bij het verwoorden van de klacht of gaat over tot bemiddeling van de klacht. In geval van bemiddeling wordt uw klacht besproken met de huidtherapeut. De huidtherapeut moet uiterlijk binnen 6 weken zijn/haar reactie of oplossing geven.

Naar de geschillencommissie
Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, kun je terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de huidtherapeut als voor jou. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici, daar vind je een eenvoudig formulier en verdere uitleg.

Kosten
Een klacht indienen kost je niets. Wil je een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaal je 50 euro griffierechten als tegemoetkoming in de kosten. Als je ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet je zelf betalen, ook als je niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Als je er niet uitkomt met deze regeling, staat het je uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of je hiermee het beste bent geholpen.

Meer informatie
Meer informatie vind je op website van het Klachtenloket Paramedici. Hier vind je ook het reglement klachtafhandeling paramedici en het reglement geschillencommissie paramedici.