Ga naar de inhoud

Gisteren stond de media er weer bol van, dit keer over de verminkingen die ontstaan na het foutief verwijderen van tatoeages door middel van laser door niet bekwame behandelaren.

Het probleem speelt al sinds 2013 toen toenmalige Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, de noodbel luidde en met een pakket van maatregelen kwam om tot veiligere cosmetische zorg te komen. Toen werd reeds gesteld om licht- en laserbehandelingen binnen Nederland enkel nog toe te staan bij bevoegde zorgverleners en het voorbehouden handelingen te maken. Een belangrijk onderdeel in het wel of niet reguleren van licht- en laserbehandelingen is het uitblijven van meldingen bij IGJ, terwijl in het werkveld wel degelijk problemen worden gezien zoals pigmentschade, ernstige verbrandingen en littekenvorming na bijvoorbeeld het verwijderen van tatoeages met laser en andere dubieuze chemische behandelingen.

Eerder opende de plastisch chirurgen en de cosmetisch artsen al meldpunten om deze problematieken aan het licht te brengen en nu ontstaan zelfs particuliere initiatieven. De NVH betreurt deze situatie ten zeerste. ‘Het is beschamend dat het in Nederland zo ver moet komen’, aldus Patrick Groenewegen van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Wij pleiten al jaren voor een wettelijk kader. “Cosmetisch artsen, medisch specialisten en huidtherapeuten zijn verenigd in het kwaliteitskader cosmetische zorg. Als beroepsgroepen worden wij gehouden aan kwaliteits- en veiligheidseisen en dienen bevoegd- en bekwaamheid aantoonbaar te maken. De consument moet duidelijkheid krijgen bij wie zij deze behandelingen veilig en met een goed resultaat kunnen ondergaan en daarvoor ontbreekt het aan wettelijke borging. Nog steeds mag iedereen zonder enige opleiding en medische kennis met deze apparatuur behandelen.”