Ga naar de inhoud

Myrthe van Zon woont in Arnhem. Ze is sinds 2013 huid- en oedeemtherapeut. Zij is bij verschillende praktijken in het land werkzaam geweest. Op dit moment werkt zij bij Triaderm. In 2022 is zij afgestudeerd als zorginnovator. Haar werk in de praktijk combineert zij met haar werkzaamheden bij de NVH waar zij werkt als richtlijnadviseur.

Waarom heb je gekozen voor huidtherapie?
“Ik heb eerst de opleiding schoonheidsverzorging gedaan. Maar ik merkte dat de medische kant mij meer trok. Toen ik hoorde van de studie huidtherapie dacht ik: dat sluit mooi aan!”

En toch heb je ervoor gekozen verder te studeren. Waarom die keuze?
“Ik werkte al 7 jaar in de praktijk voordat ik weer ging studeren. Ondanks dat ik het leuk vind om als huidtherapeut te werken, merkte ik dat ik iets miste. Als je als huidtherapeut opgeleid bent, ben je ‘huidtherapeut’ en daarnaast kun je niet heel makkelijk iets anders doen. De vraag rees bij mij: wil ik dit de rest van mijn leven doen? Het antwoord was daarop nee, ik wil er iets naast doen. Ik ben toen de master Innovatie in zorg en welzijn aan de HU gaan volgen. Ik ben in 2022 afgestudeerd en werk nu bij de NVH als richtlijnadviseur.”

Wat doe je precies als richtlijnadviseur?
“Ik werk op dit moment mee aan de richtlijn Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen. En dat is belangrijk, want naar verwachting verdubbelt of verdrievoudigt de komende dertig jaar het aantal ouderen in Nederland. Hiermee neemt ook het aantal ouderen met een kwetsbaarheid op fysiek, sociaal, cognitief en/of psychologisch gebied sterk toe.

Over de paramedische behandeling van ouderen, met een complexe zorgvraag, is nog veel onbekend. Met dit project wordt een multidisciplinaire, toepasbare evidence-based ontwikkeld. Doel is paramedici handvatten te bieden om de juiste zorg voor de juiste cliënt te kunnen bieden. En daarnaast de interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners te vergroten.

Dit allemaal met als doel om de kwaliteit van de paramedische zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.”

Wanneer is deze richtlijn klaar?
“We hebben eerst onderzocht welke knelpunten er vanuit de verschillende beroepsgroepen waren. Deze zijn nu duidelijk. Aan de hand daarvan worden uitgangsvragen ontworpen en literatuur gezocht en beoordeeld. De planning is dat de richtlijn eind 2023 klaar is.”

Je werkt op dit moment ook nog als huidtherapeut in de praktijk. Merk dat dat je sinds je masteropleiding en werkzaamheden bij de NVH binnen in de praktijk anders doet?
“Ja. Ik kijk nu nog veel meer naar preventie en zelfmanagement. Ik stimuleer mensen meer om de regie in eigen handen te nemen. Maar ook meer de samenwerking zoeken. Ik zie ook dat we, als huidtherapeuten, die kant op moeten. Op dit moment zien nog niet alle zorgverleners de meerwaarde van de zorg van de huidtherapeut. Daardoor komt de juiste zorg niet altijd op de juiste plek. Ik denk dat door meer de samenwerking op te zoeken we dit kunnen verbeteren.”

Hoe zoek jij die samenwerking als huidtherapeut? 
“Ik ben er bewust mee bezig om de urgentie van samenwerken bij de huisartsen zichtbaar te maken. Wij, huidtherapeuten, kunnen de druk bij de huisartsen verminderen en zo de huisartsen ontlasten. Daarnaast heb ik in het verleden veel oedeembehandelingen gedaan. Toen werkte ik intensief samen met ergotherapeuten, fysiotherapeuten, en wond- en wijkverpleegkundigen.”

Welke rol zie je voor de NVH hierin?
“Ik denk dat het ontwikkelen van zorgmodules en richtlijnen een grote bijdrage kan leveren aan de samenwerking tussen zorgverleners. Ik merk dat er vraag is naar wetenschappelijke onderbouwing. Ondanks dat er goede resultaten zijn in de praktijk blijft deze vraag aanwezig. Dat de NVH nu zo druk bezig is met het ontwikkelen van zorgmodules en richtlijnen is belangrijk. Straks kunnen we die wetenschappelijke onderbouwing laten zien.”

Wat wil je bereiken met je werk?
“Ik wil heel graag de zichtbaarheid van de huidtherapeut, binnen de keten van de huidzorg, vergroten. We zijn een volwaardige partner. Ik wil dat dat gezien wordt.”

Meer dan 9 jaar ervaring als huidtherapeut en een masterdiploma op zak. Wat zou je je collega huidtherapeuten willen meegeven?
“Ik zou vooral willen meegeven dat je kijkt naar wat jij kan doen om de zichtbaarheid en de kwaliteit van huidtherapie te vergoten. Wat kan jij doen om de positionering van de huidtherapeut te versterken in de keten van zorg. Dat hoeft niet groots, maar kan ook klein. Leg contact met een zorgverlener in de buurt, overleg in de buurt of kijk waar zorgverleners samenkomen in jouw regio. Ook dat is werken aan zichtbaarheid.

Ik vind het belangrijk dat iedereen doet wat hij of zij leuk vindt en wat bij hem/haar past. Ik wilde verder studeren. Maar niet iedereen ambieert dat. En dat is meer dan goed. Iedereen zijn ding. Kijk wat bij jou past. Hoe kun jij bijdragen op een manier die bij jou past. Ik ben blij met mijn keuze voor een vervolgstudie. Maar mijn verhaal is zeker geen pleidooi om een extra opleiding te doen. Doe vooral wat jij leuk vindt!”