Ga naar de inhoud

Al jaren nemen het aantal huidkankerpatiënten in Nederland toe en dit zal in de aankomende jaren nog verder stijgen. In het rapport ‘Huidkanker in Nederland – cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie’ (IKNL, oktober 2019) heeft de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland dit wederom bevestigd en inzichtelijk gemaakt welke impact dit maakt op de huidkankerzorg van nu én morgen. Het rapport roept dan ook op tot een nationaal ‘plan van aanpak’ tegen huidkanker.

In veel gevallen kan huidkanker voorkomen worden. Door beter te smeren, op tijd de zon te weren en bijvoorbeeld door het dragen van UV-werende kleren. Om mensen te helpen hier goed mee om te gaan, zijn maatregelen nodig. Niet onder de zonnebank, meer schaduwplekken en zonnebrandcrème verstrekken aan buitenwerkers en buitensporters. Dat staat o.a. in het Nationaal Actieplan Huidkanker van de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland.

Lees het hele persbericht van het Nationaal Actieplan Huidkanker.