Ga naar de inhoud

Op 11 juli jl. heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een document gepubliceerd dat nieuwe richtlijnen geeft voor de zorgcontractering. Het doel van het document is transparantie richting consument en zorgaanbieder. De NZa geeft zichzelf meer handvatten om het contracteringsproces te monitoren en om zorgverzekeraars aan te spreken. Dat is voor huidtherapeuten en andere zorgverleners een positieve ontwikkeling.

De NVH heeft op basis hiervan en vooruitlopend op de nieuwe contracten, alle zorgverzekeraars een brief gestuurd. Deze brief hebben we opgesteld in samenwerking met de paramedische beroepsorganisaties, samenwerkend onder Paramedisch Platform Nederland (PPN). In de brief vragen we de zorgverzekeraars om de richtlijn toe te passen.

Belangrijk om te weten hoe tarieven worden opgebouwd
We hebben aangegeven dat er al jarenlang onrust is onder paramedische zorgaanbieders inzake de contractering door zorgverzekeraars. Die onrust is er met name op het gebied van de tariefstelling en de administratieve lasten. In het najaar worden de nieuwe contracten tussen zorgverzekeraars en paramedici in de eerste lijn gepresenteerd. Als NVH willen we dat de leden, op grond van de richtlijnen van de NZa, weten hoe het contractaanbod tot stand komt. Het is belangrijk om te weten hoe de tarieven worden opgebouwd die straks aangeboden worden. Op die manier kunnen huidtherapeuten een afweging maken om de overeenkomst al dan niet te tekenen. We hebben benadrukt dat, in het kader van de zorgverplaatsing die tot stand moet gaan komen, huidtherapeuten en overige paramedici cruciaal zijn.