Ga naar de inhoud

Visitatie is een inspirerende en waardevolle intercollegiale doorlichting. Dit betekent dat andere huidtherapeuten, die getraind zijn tot visiteur, inzicht geven in de kwaliteit van jouw praktijk. De visiteurs brengen een bezoek en maken na afloop een visitatierapport. Vooraf schrijf je zelf een kwaliteitsverslag en -plan en vullen jij en jouw medewerkers een zelfevaluatie in. Met de uitkomsten van de visitatie kun je blijven werken aan de zorgverlening, kwaliteit en bedrijfsvoering van jouw praktijk.

De afgelopen maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor visitatie. We hebben het proces uitgewerkt, een online omgeving ingericht, handboeken geschreven, informatiesessies gegeven en visiteurs geworven. De volgende stap ligt bij jou. Meld jij jouw praktijk aan?

Voorbereiding

Lees vooraf de handleiding visitatie.

Doe mee met visitatie

Visitatie is een inspirerende en waardevolle intercollegiale doorlichting. Dit betekent dat andere huidtherapeuten, die getraind zijn tot visiteur, inzicht geven in de kwaliteit van jouw praktijk.

Lees meer