Ga naar de inhoud

Hierdoor wordt de cliënt beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Ook kun je alleen via een beschermde titel de kwaliteit van de beroepsgroep bevorderen en bewaken. Het is strafbaar om de titel ‘huidtherapeut’ ten onrechte te gebruiken.

Iemand is bevoegd om de titel ‘huidtherapeut’ te gebruiken als hij of zij:

  • is afgestudeerd aan de 4-jarige hbo-opleiding Huidtherapie van de Hogeschool Utrecht of de Haagse Hogeschool of
  • een buitenlands diploma heeft, met een ‘vakbekwaamheidsverklaring’. Meer informatie over een ‘vakbekwaamheidsverklaring’ vind je op de website van het CBIG.

Titelmisbruik melden

Om de kwaliteit van huidtherapeutisch handelen te bewaken is de NVH alert op het misbruiken van de titel ‘huidtherapeut’. Misbruik kan het beroep ook een slechte naam bezorgen. Heb je het vermoeden dat iemand zich onterecht voor huidtherapeut uitgeeft, dan kun je op de volgende manieren nagaan of dit inderdaad het geval is:

  • Alle NVH-leden beschikken over een hbo-diploma Huidtherapie. Zij zijn te vinden via de zoeker op het consumentendeel van deze website.
  • Iedereen die is opgenomen in de het Kwaliteitsregister Paramedici beschikt over een geldig diploma.

Als je iemand hier niet kunt vinden, betekent dat niet automatisch dat deze persoon geen huidtherapeut is. Wel kan de NVH het dan verder uitzoeken. We vragen je een vermoeden van titelmisbruik te melden via info@huidtherapie.nl o.v.v. ‘vermoeden van titelmisbruik’.

Sancties

Als beroepsvereniging heeft de NVH geen autoriteit om aan niet-leden sancties op te leggen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan bij gebleken titelmisbruik wel boetes uitdelen. Voordat de NVH melding doet bij de IGZ, wordt eerst een waarschuwingsbrief verstuurd.