Ga naar de inhoud

Voor een vermelding in het kwaliteitsregister moet je voldoen aan de, door de beroepsgroep gestelde, eisen van werkervaring en deskundigheidsbevordering. Ben je huidtherapeut maar voldoe je niet (meer) aan deze eisen, dan wordt jouw kwaliteitsregistratie een diplomaregistratie.

De NVH onderschrijft het belang van de registratie en stimuleert zo kwaliteitsverhoging van haar leden. De kwaliteitsregistratie is dan ook een verplichting voor alle leden van de NVH.

  • Diplomaregister: je voldoet aantoonbaar aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep.
  • Kwaliteitsregister: je voldoet aantoonbaar aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep en aan je inzet voor kwaliteit van het huidtherapeutisch handelen.

Initiële registratie

Voor je initiële registratie heb je het erkende hbo-diploma Huidtherapie nodig. Is je diploma niet ouder dan 5 jaar dan kun je worden opgenomen in het KP. Is je diploma ouder dan vijf jaar, dan kun je worden opgenomen met een diplomaregistratie in het diplomaregister. Door middel van een herregistratie kun je vervolgens aantonen dat je voldoet aan de kwaliteitscriteria, bij goedkeuring (herregistratie) wordt je registratie een kwaliteitsregistratie in het KP. Een herregistratie geldt in principe voor vijf jaar.

Kwaliteitscriteria

Om je kwaliteitsregistratie te behouden dien je aan eisen te voldoen op het gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering. Deze eisen, over het kunnen laten zien van kennis en kunde in de vorm van werkervaring, scholing en activiteiten zoals stage verlenen, intercollegiaal overleg en visitatie, zijn vastgelegd in de kwaliteitscriteria. Elke 5 jaar worden deze kwaliteitscriteria herzien.

Welke criteria voor jou van toepassing zijn wordt bepaald door de startdatum van de periode. Je kunt dit terugvinden in het hoofdscherm van jouw digitaal portfolio.

Laat zien dat je kwaliteitsgeregistreerd bent!

Via het KP kun je een digitale KP-sticker aanmaken, waarmee je online zichtbaar kan maken dat je kwaliteitsgeregistreerd bent. Het KP heeft gekozen voor een digitale sticker omdat patiënten zich grotendeels via internet oriënteren. De weergave van de ‘sticker’ op jouw website kan de patiënt helpen om voor jou te kiezen. De sticker is persoonlijk en altijd actueel. Via jouw ‘mijn KP’ kun je de link voor de sticker ophalen, hier lees je hoe dat werkt.

Kwaliteit van bij- en nascholing via ADAP

ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van Accreditatie van Deskundigheidsbevorderende Activiteiten voor Paramedici die vallen onder het KP. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici. Scholingsaanbieders kunnen met één aanvraag via ADAP scholingsactiviteiten laten accrediteren voor meerdere beroepsgroepen die vallen onder het KP.

Het systeem van kwaliteitsbewaking van bij- en nascholing voor paramedici is gezamenlijk ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om inzicht te geven in de kwaliteit van bij- en nascholing voor zowel de directe gebruiker (individuele beroepsbeoefenaar) als ook voor belanghebbenden zoals zorgverzekeraars, werkgevers, verwijzers en patiëntenverenigingen. Voor de individuele beroepsbeoefenaar is het duidelijk dat er sprake is van een goedgekeurde scholingsactiviteit.