Ga naar de inhoud

De Beroepscode is een leidraad voor:

  • het professioneel huidtherapeutisch handelen in de dagelijkse praktijk
  • het huidtherapeutisch onderwijs
  • de klacht- en geschillencommissie en uitvoering van Interprofessionele klachtbehandeling van het Kwaliteitsregister Paramedici

Het maakt aan de samenleving duidelijk wat men van de huidtherapeut en huidtherapie als beroepsgroep mag verwachten. Het volgen van de Beroepscode draagt op positieve wijze bij aan de beroepsuitoefening en geeft invulling aan de begrippen ‘goed hulpverlenerschap’ en ‘goede zorg’.