Ga naar de inhoud

We behartigen de belangen van alle ruim 1500 aangesloten leden. Dat zijn huidtherapeuten die werken in een huidtherapiepraktijk, ziekenhuis, zelfstandige behandelcentrum, kliniek en schoonheidssalon maar ook praktijkeigenaren en studenten (aspirant-leden) aan de opleiding huidtherapie.

Missie

De NVH bevordert de positie van de huidtherapeut als een zelfstandige professional in de (basis) huidzorg, zowel op het vlak van patiëntenzorg, als ook op het vlak van praktijkvoering. De NVH doet dit onder andere door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor huidtherapeutische zorg, door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de huidzorg en
door belangenbehartiging. Hiermee draagt de NVH zorg voor een georganiseerde huidzorg die aansluit bij de ontwikkelingen in het zorgdomein, die uitstekende kwaliteit levert en aandacht heeft voor de belangen van patiënten.

Visie

De NVH ziet de huidtherapeut als onmisbare schakel in de huidzorg. De huidtherapeut levert, samen met andere zorgprofessionals, hoogwaardige huidtherapeutische zorg binnen de (basis)huidzorg. Zij adviseert, coacht en behandelt mensen met huidgerelateerde hulpvragen op een kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en doelmatige wijze. Veilige huidzorg voor iedereen toegankelijk; dichtbij huis als het kan, wat verder weg indien nodig.

Strategie 2024-2026

Door het versterken van de positie van de huidtherapeut kunnen de kwaliteit, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van de huidzorg worden verbeterd. De urgentie en potentie van huidtherapie in de keten van de huidzorg is groot. Om een verschuiving mogelijk te maken zijn de benodigde samenhangende acties binnen vier strategische thema’s gedefinieerd.

 1. Positionering
  Een positie passend bij onze deskundigheid en competenties
 2. Profilering
  Toegankelijkheid en waardering
 3. Kwaliteit
  Kwaliteit en doelmatigheid staan voorop
 4. Verbinding
  Regionale verankering en brede samenwerking

Deze thema’s staan niet op zich, maar zijn onderling nauw verbonden en hebben ook invloed op elkaar. Lees er meer over in ons beleidsplan 2024-2026.

Paramedisch Platform Nederland (PPN)

Door de bundeling van kennis en krachten maakt PPN de paramedische zorg zichtbaar bij stakeholders. Dat doet PPN door op landelijk niveau met overheidsinstanties, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en andere beroepsverenigingen in gesprek te gaan over belangrijke thema’s. PPN wordt gevormd door 6 paramedische beroepsverenigingen:

 1. Ergotherapie Nederland (Ergotherapeuten)
 2. NVD (Diëtisten)
 3. NVH (Huidtherapeuten)
 4. NVLF (Logopedisten)
 5. OVN (Optometristen Vereniging Nederland)
 6. VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)