Ga naar de inhoud

De focus in het beroepsprofiel is gelegd op de professionele houding van de huidtherapeut. De houding is overal gelijk ongeacht waar de huidtherapeut werkzaam is. Deze professionele houding is gebaseerd op het Evidence Based Practice(EBP) handelen, met nadruk op een gezonde balans tussen de pijlers van EBP: de voorkeuren en wensen van de patiënt, wetenschappelijke bewijsvoering en de ervaring van de paramedicus.

Verder is in dit beroepsprofiel de aanzet gegeven tot het gaan ontwikkelen van Zelfstandige Beroepsactiviteiten Huidtherapeut (ZBaH’s) met de in de (para)medische beroepen toenemend gebruikte methodiek van Entrustable Professional Activities (EPA’s). Dit heeft als doel om bij te dragen aan de opbouw van praktijkgericht zelfvertrouwen en professionele houding onder huidtherapeuten. En daarnaast aan het vertrouwen dat patiënten mogen stellen in de huidtherapeut die de betreffende bekwaamheid aantoonbaar bezit. EPA’s Huidtherapie gaan indirect bijdragen aan het interprofessioneel vertrouwen binnen de ketens van huidzorg. Dit bespoedigt daarmee substitutie van zorgtaken als onderdeel van het stelsel van passende zorg.

Tot slot voldoet dit profiel met de opname van EPA’s Huidtherapie niet alleen aan de huidige eisen van de wet BIG; ook wordt op deze manier geanticipeerd op de beschrijving en toekenning van bijzondere risicovolle handelingen aan de huid als voorbehouden handelingen.