Ga naar de inhoud

De huidtherapeut brengt de hulpvraag van de patiënt in kaart en maakt een keuze uit daarbij passende behandeling. Kwaliteitsinstrumenten helpen je tot een behandelplan te komen en de te komen tot doelmatige en kwalitatieve zorg voor de acnepatiënt.

NVH Leidraad Acne

De Leidraad Acne bevat handvatten om een patiënt met acne te begeleiden van intake tot einde zorg binnen de huidtherapeutische praktijk. Doel van de leidraad is tot meer afstemming te komen binnen de beroepsgroep (eenheid van taal en werkwijze) en zo tot en vermindering praktijkvariatie.

De leidraad is in eerste instantie bestemd voor huidtherapeuten en zal als praktisch kader dienen waarbinnen zij hun handelingen verrichten. De inhoud is daarnaast informatief voor alle (para)medische zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met acne.

NVH Zorgarrangement Integrale Acnetherapie

In het Zorgarrangement Integrale Acnetherapie is de zorg rondom de acnepatiënt duidelijk uiteengezet. Het zorgarrangement richt zich op de zorg voor alle acnepatiënten in Nederland.

In het zorgarrangement zijn zorgprofielen beschreven. De indeling van acne per zorgprofiel vertegenwoordigt een classificatie van acne, die bruikbaar is voor het (huidtherapeutische) behandelplan. De zorgprofielen vormen samen een uniform classificatiesysteem dat herkenbaar is voor de patiënt, verwijzers, samenwerkende behandelaren en voor zorgverzekeraars. De zorgprofielen bieden houvast voor de keuze van therapie en geven een helder inzicht in de verschillende huidtherapeutische verrichtingen.

In het stroomschema zijn deze zorgprofielen gekoppeld aan de desbetreffende zorgaanbieders.

NVDV Richtlijn Acne Vulgaris

De Richtlijn Acne Vulgaris bevat aanbevelingen voor de behandeling van acne met topicale- en orale middelen en huidverzorging. Ook bevat deze aanbevelingen voor de behandeling van acnelittekens. Overal waar in deze richtlijn de term ‘acne’ wordt genoemd wordt ‘acne vulgaris’ bedoeld

NGH-Standaard Acne

De NHG-Standaard Acne geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acne in de huisartsenpraktijk.