Ga naar de inhoud

Classificaties en codelijsten voor de huidtherapie zijn ontwikkeld met als doel:

  • Het creëren van helder taalgebruik.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening door de huidtherapeut.
  • De inhoud en het effect van de zorgverlening inzichtelijk maken naar zorgverzekeraars, verwijzers, patiënten en de overheid.

Waarom classificaties gebruiken?

Adequate communicatie heeft een positieve relatie tot de kwaliteit van de zorgverlening. Classificaties kunnen, zij het indirect, een wezenlijke bijdrage leveren aan:

  • De doeltreffendheid en deskundigheid (kwaliteitsaspecten van het methodisch-technisch handelen)
  • De informatiebereidheid en de verantwoordingsbereidheid (kwaliteitsaspecten van de attitude)
  • De continuïteit en de doelmatigheid (kwaliteitsaspecten van de organisatie)

‘Indirect’ omdat classificaties niet als zodanig worden gebruikt maar worden gehanteerd bij het ontwikkelen van de voor het kwaliteitsbeleid benodigde kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen, registratiesystemen en meetinstrumenten. Als zodanig vormen de classificaties en codelijsten de basis voor verder te ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten.