Ga naar de inhoud

Expertdocument Compressietherapie aan de onderste extremiteiten

Het ‘Expertdocument Compressietherapie aan de onderste extremiteiten’ is een initiatief van WCS Kenniscentrum Wondzorg en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en is ontwikkeld omdat de behoefte bestond aan een meer praktische leidraad voor de keuze en inzet van compressiemiddelen.

Module Compressiehulpmiddelen

In september 2021 werd de Module Compressiehulpmiddelenzorg opgenomen in het openbaar register van het Zorginstituut Nederland (ZIN). In de module wordt het proces beschreven van compressiehulpmiddelenzorg: van cliënt met een medische diagnose en/of indicatie tot de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen. De module is gemaakt voor leveranciers en zorgverleners, waaronder jij als huidtherapeut.