Ga naar de inhoud

Het leveren van goede huidzorg is waar de huidtherapeut in de dagelijkse praktijk aan werkt. Om de kwaliteit van deze zorg continu te verhogen en het nut en de effectiviteit van ons handelen aan te tonen is er meer kennis en onderzoek nodig.

Met wetenschappelijk onderzoek kunnen meer huidtherapeutische behandelingen worden opgenomen in richtlijnen en standaarden. Andere doelen zijn de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en de waarde van huidtherapeutische zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken. Op deze manier zetten we in op het onderbouwen en optimaliseren van huidtherapeutische zorg en de juiste zorg op de juiste plek.

De onderzoeksvragen zijn aangeleverd vanuit het huidtherapeutisch werkveld, huidpatiëntenverenigingen en verschillende zorgverleners/stakeholders binnen het domein Huidzorg. Met de Kennisagenda Huidtherapie is focus aangebracht in wat voor onderzoeken nodig zijn om de kwaliteit van huidtherapeutische zorg te vergroten.

De Kennisagenda Huidtherapie ‘Focus op Huidzorg’ is in december 2018 aangeboden aan het ministerie van VWS.

3 Thema’s

De onderzoeksvragen in de Kennisagenda Huidtherapie zijn onderverdeeld over 3 thema’s:

  1. Zinnige en Zuinige Zorg
    Gericht op welke huidtherapeutische behandelingen effectief en veilig ingezet kunnen worden en een positieve uitwerking op de kwaliteit van leven van de huidpatiënt hebben.
  2. Optimalisatie en Innovatie
    Gericht op welke wijze zorgoptimalisatie en technologie kunnen bijdragen aan een optimale patiëntenreis en gepersonaliseerde huidzorg.
  3. Zorg op Maat
    Gericht op welke wijze op maat gesneden zorg aangeboden kan worden zodat deze beter aansluit bij de huidpatiënt.

Vragen?

Heb je vragen over de Kennisagenda Huidtherapie of wil je een bijdrage leveren? Mail naar info@huidtherapie.nl.