Ga naar de inhoud

De overheid heeft regels opgesteld voor een zorgvuldige omgang met klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Deze regels zijn:

  • De zorgaanbieder treft schriftelijk een regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten.
  • De zorgaanbieder is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
  • De zorgaanbieder brengt de regeling voor klachten en geschillen onder de aandacht van cliënten.

Het Klachtenloket Paramedici

Om aan deze regels te kunnen voldoen heeft de NVH, in samenwerking met andere paramedische beroepsgroepen en het Kwaliteitsregister Paramedici, gewerkt aan een wettelijk erkende klachten- en geschillenregeling. Deze is ondergebracht is het Klachtenloket Paramedici. Binnen dit loket zijn de klachtenfunctionaris en een geschillenregeling geregeld.

NVH-leden automatisch aangesloten

NVH-leden zijn via hun lidmaatschap automatisch aangesloten bij deze klachten- en geschillenregeling. Ze voldoen daarmee aan hun verplichting tot aansluiting bij een erkende geschilleninstantie. Het is belangrijk om je patiënten over deze klachtenregeling te informeren. De aansluiting bij het klachtenloket brengt voor leden geen extra kosten met zich mee, het is onderdeel van het lidmaatschap.

Aansluiting voor niet-leden

Als je geen lid bent van de NVH is het ook mogelijk je aan te sluiten bij deze klachten- en geschillenregeling. Dit kan, als huidtherapeut, alleen via de NVH. De kosten voor deze aansluiting zijn €181,65 per jaar en worden per kalenderjaar gefactureerd.

Let op! Het is alleen mogelijk gebruik te maken van de klachtenfunctionaris en de geschillenregeling als je al bent aangesloten. Het is niet mogelijk om je pas aan te sluiten op het moment dat er een klacht is. Lees hier meer informatie over de Wkkgz-verplichtingen voor zorgverleners.

Wil je als niet- NVH lid aansluiten bij de klachten- en geschillenregeling? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt direct na aanmelding een bevestiging per mail, zodra al je gegevens verwerkt en gecontroleerd zijn ontvang je de jaarfactuur.

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@huidtherapie.nl o.v.v. klachten- en geschillenregeling niet-leden.

Opzeggen aansluiting

De aansluiting heeft een looptijd van één kalenderjaar. Deze wordt na afloop van een kalenderjaar telkens automatisch met een jaar verlengd. Mocht je WKKGZ-registratie niet meer nodig zijn, vanwege bijvoorbeeld met pensioen gaan of andere redenen, dien je je jaarlijkse aansluiting tijdig bij de NVH te beëindigen. Het opzeggen is mogelijk tegen de afloopdatum van je registratie met een opzegtermijn van 1 maand, uiterlijk vóór 1 december.

Ik sluit mij aan bij de klachten- en geschillenregeling

Mijn gegevens*
DD dash MM dash JJJJ
Adres*
Max. bestandsgrootte: 128 MB.