Ga naar de inhoud

Naast fysieke klachten kan lipoedeem ook leiden tot psychosociale klachten. Het is van belang dat lipoedeem vroegtijdig wordt herkend zodat de bijkomende klachten zo snel mogelijk onderkend worden en onderdeel worden van een geïntegreerde behandeling.

JWC International Consensus Document

In 2018 en 2019 is een groep lymfologie experts, uit zeven Europese landen, samengekomen om de consensus over lipoedeem te bespreken. Doel was enkele hardnekkige mythes over lipoedeem te ontkrachten en tot een verschuiving van inzicht te komen. De uitkomst is vastgelegd in het JWC International Consensus Document.

Richtlijn lipoedeem NVDV

De richtlijn lipoedeem van de NVDV dient als leidraad voor de dagelijkse praktijk om zo de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten met lipoedeem te bevorderen.

Beweegrichtlijnen 2017 Gezondheidsraad

In Nederland bestaan drie normen voor bewegen: de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm en de Combinorm. Op verzoek van de minister van VWS evalueert de Commissie Beweegrichtlijnen in dit advies de normen in het licht van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarbij is ook de vraag gesteld of alle aspecten van bewegen in één richtlijn kunnen worden gevat.