Ga naar de inhoud

NVH Productomschrijving integrale oedeemtherapie

In de productomschrijving integrale oedeemtherapie wordt de integrale niet-operatieve ambulante behandeling van lymfoedeem beschreven.

NVH Evidence Based Statement secundair lymfoedeem arm na mammacarcinoom

Dit document betreft de wetenschappelijke onderbouwing van de huidtherapeutische behandeling van patiënten met lymfoedeem dat is ontstaan na een mammacarcinoom of de behandeling daarvan.

NVDV Richtlijn Lymfoedeem

De richtlijn Lymfoedeem dient als leidraad voor de dagelijkse praktijk om zo de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten met (risico op) lymfoedeem te bevorderen. In januari 2024 is de richtlijn modulair herzien.

KNGF Richtlijn Zelfmanagement

Deze generieke richtlijn heeft als doel een leidraad te geven ter ondersteuning van zelfmanagement in de dagelijkse praktijk van fysio- en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten die problemen ervaren met het bewegend functioneren.

Lymf-ICF Vragenlijsten

Deze vragenlijsten kunnen gebruikt worden bij de ICF.

Visual Analogue Scale (VAS)

De Visual Analogue Scale (vas) is een meetinstrument. De patiënt kan hiermee aangeven hij/zij de gevraagde sensatie beleeft.

Beweegrichtlijnen 2017

In Nederland bestaan drie normen voor bewegen: de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm en de Combinorm. Op verzoek van de minister van VWS evalueert de Commissie Beweegrichtlijnen in dit advies de normen in het licht van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarbij is ook de vraag gesteld of alle aspecten van bewegen in één richtlijn kunnen worden gevat.