Ga naar de inhoud

Zowel huidtherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, fysiotherapeuten als logopedisten spelen een rol bij het (vroegtijdig) signaleren van kwetsbaarheid bij deze groep. Jij kan door het bieden van de juiste begeleiding en behandeling de gezondheid en zelfstandigheid van kwetsbare ouderen verbeteren.

Kwetsbaarheid is een gezondheidsprobleem dat vaak voorkomt bij ouderen. Het kan ontstaan door allerlei oorzaken, zoals moeilijk kunnen bewegen, problemen met eten, eenzaamheid en problemen met het geheugen. De klachten zijn heel verschillend. Meestal hebben kwetsbare ouderen meer dan één klacht. Daarom is het zo belangrijk dat de verschillende zorgverleners samenwerken. Paramedische zorg kan helpen om iemand minder kwetsbaar te laten worden.

Algemene aanbevelingen

De richtlijn geeft aanbevelingen over de screening van ouderen op kwetsbaarheid, communicatie en samen beslissen en afstemming met andere zorgverleners. Om alle paramedische professionals hierbij te ondersteunen staan in de richtlijn bijvoorbeeld een meetinstrument en diverse tips.

Aanbevelingen voor de huidtherapeut

  • Wees alert op het ontstaan van skin tears bij kwetsbare ouderen die in de praktijk komen met een huidtherapeutische hulpvraag. Let daarbij bij voorkeur op het voorkomen van prognostische factoren.
  • Overweeg het toepassen van complexe zelfmanagementinterventies ten opzichte van opzichzelfstaande/ enkele zelfmanagementinterventies of gebruikelijke zorg, ter stimulering en/of vergroting van zelfmanagement bij kwetsbare ouderen die een indicatie hebben voor decongestieve therapie.
  • Behandeling van lymfoedeem met complicerende factoren is mogelijk met aanpassing van het behandelplan.

Initiatief van 6 paramedische beroepsgroepen

De beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, KNGF (fysiotherapeuten), NVD (diëtisten), NVH (huidtherapeuten), NVLF (logopedisten) en VvOCM (oefentherapeuten) hebben de handen ineengeslagen en samen deze nieuwe overkoepelende richtlijn ontwikkeld met subsidie van ZonMw. De richtlijn geeft praktische aanbevelingen voor de behandeling van kwetsbare ouderen voor paramedici in het algemeen en bevat modules specifiek voor elke beroepsgroep.