Ga naar de inhoud

Wat is je achtergrond?

Ik ben in 2013 afgestudeerd als huid- en oedeemtherapeut aan de Hogeschool van Utrecht. Daarna ben ik in verschillende huidtherapiepraktijken in het land werkzaam geweest. In 2020 ben ik begonnen met de master Innovatie in Zorg en Welzijn en sinds 2022 ben ik afgestudeerd als zorginnovator. Op dit moment werk ik met veel plezier vier dagen in de week als beleidsmedewerker onderzoek & kwaliteit/ richtlijnadviseur bij de NVH.

Wat houdt je functie in?

De focus van mijn functie ligt op het ontwikkelen en implementeren van NVH zorgmodules. Ook participeer ik in de ontwikkeling van externe multidisciplinaire richtlijnen in samenwerking met andere (para-) medische beroepsgroepen.
In het werkveld van de huidtherapie komen regelmatig knelpunten voor die efficiënte, kwalitatieve en doelgerichte zorg kunnen belemmeren. Richtlijnen en zorgmodules zijn praktische en toepasbare producten die op basis van wetenschappelijk bewijs zijn ontwikkeld om deze knelpunten waar mogelijk op te lossen. Richtlijnen en zorgmodules geven een up- to- date beschrijving van de beste kwaliteit van zorg en biedt (para) medici handvatten om de juiste zorg voor de juiste patiënt te bieden. De ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en zorgmodules beogen hiermee de kwaliteit van de (para-) medische zorg te verbeteren.
Op het moment werken wij aan verschillende projecten en richtlijnen, waaronder de paramedische richtlijn ‘Kwetsbare ouderen’ en de NVH zorgmodules oncologie en acne. Verder neem ik deel aan de werkgroepen van verschillende externe richtlijnen zoals ‘Skin Tears in de wijk’ van de V&VN en ‘Voeding en Leefstijl’ van de NVDV.

Wat wil je bereiken bij de NVH?

Door mijn werk bij de NVH hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan verbetering van kwaliteit van zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast vind ik het een leuke uitdaging om te werken aan professionalisering en positionering van het beroep huidtherapie, zodat wij worden gezien als volwaardige partner in huidzorg en onmisbaar in de huidzorgketen.

Wat vind je het leukste aan werken bij de NVH?

Ik vind de samenwerking met verschillende disciplines om zo tot de best mogelijke zorg te komen voor een bepaalde doelgroep erg leuk. Daarnaast is het fijn werken in het enthousiaste team van de NVH waarbij ieder op hun eigen manier en talenten een steentje bijdraagt.

Is er iets dat je wilt delen over je leven naast je werk?

In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur. Ik hou van wandelen, fietsen, lezen en reizen.