Ga naar de inhoud

2023 staat in het teken van het 45-jarig jubileum van de beroepsvereniging. Het begon ooit met een klas van 16 deelnemers, die vervolgens de voorvechters werden voor het prachtige vak huidtherapie en een beroepsvereniging met inmiddels meer dan 1700 leden. 45 jaar geleden, op 27 oktober 1978, werd de NVH opgericht. En wat is er in de afgelopen jaren veel gerealiseerd:

1976 Ontstaan van huidtherapie
Timmy Marcus startte een werkgroep die aan de basis stond van de opleiding Huidtherapie. Uit de werkgroep kwam de stichting opleiding huidtherapie (SOHU) voort. Deze behartigde de belangen van de eerste cursus en ontplooide activiteiten die leidden tot beroepserkenning.

1978 Oprichting NVH
Voor verdere professionalisering van het beroep en om de belangen van alle huidtherapeuten te behartigen, werd op 27 oktober 1978 de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) opgericht.

1989 Opleiding in Eindhoven en Utrecht
De cursussen huidtherapie werden onder-gebracht in het reguliere hbo-opleidingsaanbod van de Hogeschool Eindhoven (tot 1998) en Hogeschool Midden Nederland.

2001 Wettelijke erkenning opleiding
In 2001 is de opleiding Huidtherapie wettelijk erkend. Hogeschool van Utrecht startte dat jaar met de vierjarige voltijd hbo-opleiding.

2003 Erkenning art. 34 Wet BIG
Huidtherapie is sinds 2003 een erkend beroep. Daarmee is de titel huidtherapeut een beschermde titel, vastgelegd in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(Wet BIG, artikel 34).

2008 Opleiding in Den Haag
In september 2008 startte de Haagse Hogeschool als tweede Hogeschool in Nederland met de voltijd bacheloropleiding Huidtherapie.

2011 Directe Toegang Huidtherapie (DTH)
Sinds 2011 hebben huidtherapeuten ook directe toegankelijkheid. Met de extra scholing werden zij bevoegd om patiënten direct in behandeling te nemen, zonder dat een verwijzing van een arts of specialist nodig is.

2015 Oprichting Paramedisch Platform Nederland (PPN)
PPN is in 2013 van start gegaan als overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen. Op 2 oktober 2015 is PPN formeel een federatie geworden om zo met een sterkere stem de achterban gezamenlijk te vertegenwoordigen naar onder meer politiek en zorgverzekeraars.

2019 Start bacheloropleiding in deeltijd
De opleiding Huidtherapie is sinds 2019 ook in deeltijd te volgen aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Utrecht.

2020 Nieuwe visie – Huidtherapie 2026
In 2020 heeft de NVH de ambitie uitgesproken dat in 2026 de huidtherapeut ‘de onmisbare schakel in de huidzorg’ is. Het visiedocument leidde tot een nieuwe missie, visie en strategische thema’s.

2023 45 jaar NVH
De vereniging heeft een enorme groei gemaakt de afgelopen 45 jaar en nog veel ambities voor de toekomst:

  • Versterking eerstelijnshuidzorg door inzet huidtherapeuten
  • Eczeem, acne, oedeem en andere chronische huidaandoeningenzorg in de basisverzekering
  • Risicovolle handelingen borgen binnen wet- en regelgeving
  • Huidtherapeuten opnemen in de Wet BIG
  • Veilige en goede cosmetische zorg