Ga naar de inhoud

In december 2023 is officieel de eerste ledenraad van de NVH geïnstalleerd. Een groep leden uit verschillende segmenten die de rol van de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft.

Om goed van start te gaan in de nieuwe samenstelling heeft de ledenraad samen met bestuur op 27 februari 2024 een training gehad om in de eigen rollen te kunnen komen. Want wat zijn eigenlijk de taken en verantwoordelijkheden? En wat is de verhouding met het bestuur en het bureau?

Zo gaat het proces van beleidsvorming, vaststelling, besturen, uitvoering en toezichthouden:

  • Het bestuur formuleert het beleid
  • De ledenraad geeft kaders en goedkeuring aan het beleid (beleidsplan, jaarplan, de begroting, de contributieregeling en vergoedingsregeling)
  • Het bestuur ‘bestuurt’ vervolgens de vereniging binnen de kaders van het beleid en begroting
  • De directie en het bureau geven uitvoering aan dit beleid
  • De ledenraad evalueert met bestuur het gevoerde beleid en stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast.

Wil je meer weten over de ledenraad? Lees hier verder.