Ga naar de inhoud

Vanuit de Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht is een projectgroep samengesteld met verschillende hogeschooldocenten om het Landelijk Opleidingsprofiel (LOP) voor de opleiding Huidtherapie te schrijven. Opleidingsprofielen zijn van belang in de accreditatie van opleidingen door de NVAO, en zo dus ook voor het beroep als huidtherapeut. Het LOP beschrijft waarvoor primair wordt opgeleid en welke ontwikkelingen er zijn.

Voorheen hebben beide hogeschool het beroepsprofiel overgenomen als opleidingsprofiel. Er ontbrak een gezamenlijk LOP, zoals andere paramedische opleidingen dit hebben. Omdat de opleiding Huidtherapie maar op twee hogescholen wordt aangeboden, is er gekozen om één opleidingsprofiel op te stellen en de samenhang tussen de hogenscholen te verbeteren. De projectgroep hoopt in mei 2023 het LOP op te kunnen leveren.

Er is, o.a. door dit project, een waardevolle samenwerking ontstaan tussen de hogescholen waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Op dinsdag 28 maart hebben de collega’s van de opleiding Huidtherapie van beide hogescholen voor de eerste keer een jaarlijkse landelijke opleidingsmiddag georganiseerd. Dit wordt een jaarlijkse terugkerende bijeenkomst. Tijdens deze middag hebben beide docententeams nader kennis met elkaar gemaakt en specifieke thema’s met elkaar verkend door kennis en ervaring uit te wisselen.

De NVH is verheugd om het feit dat de twee opleidingen door de ontwikkeling van het LOP nog nauwer met elkaar in verbinding zijn komen te staan. Het nieuwe beroepsprofiel en het LOP vormen een belangrijke basis voor het onderwijs en de volgende professionaliseringstappen die wij samen met de hogescholen en de leden gaan zetten met het gaan beschrijven van Zelfstandige Beroepsactiviteiten Huidtherapeut (ZBaH’s) met de in de (para)medische beroepen toenemend gebruikte methodiek van Entrustable Professional Activities(EPA’s).