Ga naar de inhoud

Op maandag 22 augustus heeft minister Ernst Kuipers een bezoek gebracht aan de paramedische groepspraktijk Praktijk Boot en Broersen in Lisse. Hij sprak daar onder meer met verschillende paramedici over hun vak.

Onder hen waren een huidtherapeut, fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist. Verder waren vertegenwoordigers van organisaties die aangesloten zijn bij de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) aanwezig, waaronder zorgverzekeraar Zorg & Welzijn. Daarnaast waren ook de vertegenwoordigers van de landelijke paramedische beroepsverenigingen uitgenodigd voor het werkbezoek.

Aanwezigheid namens de NVH

Namens huidtherapie waren Yvette Roumen (huidtherapeut, bestuurslid NVH) en Patrick Groenewegen (voorzitter NVH) aanwezig.

Yvette sprak met de minister over de mogelijkheden van de huidtherapeut en over het belang van regionale samenwerking met huisartsen en andere paramedici. Want paramedici staan dichtbij de patiënt door te helpen in het dagelijks functioneren en het op peil houden van hun gezondheid. Iedere paramedicus doet dit met eigen kennis en kunde.

Ook sprak ze met hem over de knelpunten betreft de vergoeding van onder andere wondzorg en de implementatie van eczeemzorg.

Yvette: “Mijn boodschap aan de minister is dat wij, huidtherapeuten, een belangrijke schakel zijn in de regionale samenwerking.”

Kansen en wensen

Naast de gesprekken met de paramedici, liet de minister zich bijpraten over de kansen en wensen van de paramedische sector. Daarbij werden een aantal zaken door de aanwezigen naar voren gebracht: de tarieven die onder druk staan, tekort aan personeel, het ontbreken van vergoedingen voor multidisciplinair overleg (MDO) en het opzetten van regionale verbanden.

Innovatie in zorg

Ook werden goede voorbeelden op het gebied van substitutie en preventie besproken. Daarbij kwamen ook het onderwerp innovatie in de zorg ter tafel (O&I). Deze regio rond Lisse, die Kuipers bezocht, is de enige waarin de zorgverzekeraar O&I-gelden voor uitsluitend multidisciplinaire ontwikkelingen toekent. Deze geldt daarmee als voorbeeld voor de rest van het land.

Samenkomen verbindt
Patrick: “Prachtig om zorgverleners samen te zien spreken over het gezamenlijke belang; het leveren van goede zorg. Samenkomen zorgt voor verbinding, goede ideeën en samenwerking.”
niet actueel