Ga naar de inhoud

Voor een item van Hart van Nederland werd de NVH gevraagd of er, zoals door Stichting spijt van Tattoo geadviseerd, een praktijkopleiding moet komen voor tatoeage laserverwijdering.

Wij hebben daar uiteraard een reactie op gegeven. De NVH is van mening dat er geen aparte praktijkopleiding hoeft te komen voor tatoeage laserverwijdering. Door licht- en laserbehandelingen en huidtherapeuten te borgen binnen de Wet BIG kan niet iedereen in Nederland deze behandelingen zomaar meer uitvoeren. Behandelaren voor dit soort behandelingen moeten dan allemaal aan wettelijke eisen voldoen. Dan is het ook voor de consument helder wie deze handelingen wel en niet mag uitvoeren.

Dat er nog steeds veel misgaat met licht- en laserbehandelingen erkent de NVH, iedereen in Nederland mag dit namelijk nog steeds doen. Vanuit de NVH zijn we hier al sinds 2016 mee bezig. Voormalig Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), mevrouw Schippers had destijds heel duidelijke stappen die gezet moesten gaan worden om cosmetische zorg veiliger te maken. Wij hebben alle door VWS gevraagde onderdelen om dit in de wet BIG te borgen uitgevoerd. Zo is het kwaliteitskader Cosmetische Zorg medevormgegeven, de deeltijdopleiding huidtherapie en visitatie is vormgegeven en gestart, en zijn huidtherapeuten kwaliteitsgeregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.

Echter de wetgeving in de Wet BIG, zodat de kwaliteit en veiligheid wordt geborgd, is door VWS in 2020 naar aanleiding van een advies van RVS on hold gezet. In dat rapport werd vooral beschreven dat licht- en laser niet als risicovol kunnen worden aangemerkt omdat er bij IGJ geen meldingen over zijn.

De NVH is van mening dat er geen aparte praktijkopleiding hoeft te komen voor tatoeage laserverwijdering. Door licht- en laserbehandelingen en huidtherapeuten te borgen binnen de Wet BIG kan niet iedereen in Nederland deze behandelingen zomaar meer uitvoeren. Behandelaren voor dit soort behandelingen moeten dan allemaal aan wettelijke eisen voldoen. Dan is het ook voor de consument helder wie deze handelingen wel en niet mag uitvoeren.

Voor de NVH is dit zeker nog geen afgedane zaak. Sinds 2020 wordt er onderzocht hoe deze wetgeving alsnog vorm te kunnen geven. Het bericht vanuit Stichting spijt van Tattoo onderstreept de urgentie, met licht- en laser kan en wordt schade aangericht en dat risico moeten we tot een minimum gaan beperken.