Ga naar de inhoud

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een Integraal Zorgakkoord. NVH-bestuursvoorzitter Patrick Groenewegen heeft onze bijdrage bia een gezamenlijke PPN-notitie gedeeld met VWS. In de notitie stellen we dat de landelijke ontwikkelingen niet kunnen slagen zonder de paramedisch zorgverleners, zij leveren een heel belangrijke bijdrage aan de nodige veranderingen in de zorg .

Belangrijkste thema’s

De exacte inhoud van het akkoord komt de komende maanden tot stand. De belangrijkste thema’s zijn:

  • Regionale samenwerking (inclusief herschikking zorglandschap, en concentratie van zorg)
  • Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz
  • Versterken organisatie van de basiszorg
  • Preventie en leefstijlgeneeskunde
  • Waardegedreven zorg met de patiënt, kwaliteit, uitkomstgerichte zorg, pakketbeheer, contractering
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen van de zorgmedewerkers

Wil je meer weten?

Lees hier meer in de Kamerbrief over de voortgang van het Integraal Zorgakkoord.