Ga naar de inhoud

Ben jij die nieuwsgierige, initiatiefrijke persoon die verschil wil maken voor de toekomst van de huidtherapeut én daarvoor een belangrijke rol wil vervullen binnen ons bestuur? Dan ben wellicht de kandidaat die wij zoeken!

Het bestuur van de NVH is een strategisch en toezichthoudend bestuur. Het bureau bereidt het beleid voor en het bestuur stelt het strategische beleid vervolgens met de ledenraad vast. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat de uitvoering van het beleid goed gedaan wordt en adviseert daarover. De werkwijze van het bestuur is vastgelegd in het Bestuurs- en directiereglement. Het bestuur bestaat uit vijf bestuurders. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging.

Profiel van het nieuwe bestuurslid – penningmeester

Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis:

  • Is in staat bestuurlijke kaders te scheppen en strategische uitgangspunten te beoordelen;
  • Is in staat de visie van de NVH uit te dragen;
  • Heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Is in staat om het verenigingsbelang voor het eigen belang te kunnen stellen;
  • Heeft het vermogen om besluitvorming en advisering in teamverband uit te oefenen;
  • Is integer en heeft een verantwoordelijkheidsgevoel;
  • Heeft bij voorkeur ervaring met het als eindverantwoordelijke beheren van een financiële administratie.
  • Heeft door opleiding en/of ervaring inzicht in financiële en budgettaire processen alsmede in de doelmatigheid van bestedingen.

Ben je (nog) niet in bezit van al deze kwaliteiten en kennis, maar heb je wel de ambitie om deze te ontwikkelen en/of te verkrijgen? Ook dan nodigen wij jou uit om te solliciteren. Solliciteren kan tot 22 juli. Lees hier de volledige vacature en solliciteer direct.