Ga naar de inhoud

De regiobijeenkomsten zijn de bijeenkomsten waar:

  • we bij de leden input ophalen,
  • we samen de strategische stappen van de vereniging bespreken,
  • we jou helemaal up-to-date krijgen.

Waar zijn we met elkaar nou helemaal mee bezig!?

Laat dit dan ook precies het thema van de regiobijeenkomsten zijn dit jaar: ‘Waar zijn we met elkaar nou helemaal mee bezig!?’ Vanuit de vereniging werken we aan veel onderdelen waarvan leden soms geen idee hebben dat eraan gewerkt wordt. We gaan jou tijdens de regiobijeenkomst meenemen in de Visie 2026 die eerder is opgesteld en de strategische lijnen die daarop lopen:

  • Wet BIG
  • Vergoedingen
  • Kwaliteit
  • Onderwijs

Ook nemen we je mee in de ontwikkelingen vanuit het Integrale Zorgakkoord (IZA) en de Visie Eerstelijnszorg:

  • Wat dit betekent voor de organisatie van huidtherapeuten in de regio? En wat vinden we van onze ethiek?
  • Hoe presenteren wij ons als huidtherapeuten en handelen we dan wel correct zoals bijvoorbeeld volgens de WKKGZ?
  • We vinden best wat van collega’s die zich niet aan de regels houden, zoals met fraude, slechte dossiervoering, foutief behandelen en slechte apparatuur. Maar hoe kunnen we daar samen wat aan doen?

Voor wie zijn de regiobijeenkomsten?

Alle leden van de vereniging zijn uitgenodigd en welkom! Of je nu werkgever, werknemer, zelfstandige of student bent.

Wat heb ik aan een regiobijeenkomst?

Door mee te doen met een regiobijeenkomst ben je op de hoogte van waar we namens jou binnen de vereniging mee bezig zijn. Naast een goede update van wat nu loopt staan tijdens de bijeenkomst vooral de leden centraal: Wat gaat er wel en niet goed in de regio (maar ook lokaal en in de praktijk), waar loop jij tegen aan en wat vind jij belangrijk voor het vak? Dit is het moment om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Vragen?

Heb je een vraag over de bijeenkomsten? Stel deze dan via info@huidtherapie.nl.