Ga naar de inhoud

Op deze pagina voegen we steeds meer onderdelen uit het programma toe. Zodra een spreker bekend is, vind je alle info hier.

We kunnen al een tipje van de sluier oplichten. De sessies gaan o.a. over:

  • verschillende generaties op de werkvloer
  • passie voor oedeem
  • meten van jeuk

Daarnaast breng je een bezoekje aan de partners en heb je natuurlijk gewoon een gezellige dag met vakgenoten!

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten